Yazı Detayı
09 Mayıs 2022 - Pazartesi 00:09
 
Bazı Kavramlar Üzerine Bir Kaç Cümle
Şahmettin BALAHORLU - Araştırmacı / Yazar
 
 

BAZI KAVRAMLAR ÜZERENE BİR KAÇ CÜMLE

 

Hürriyet (özgürlük); İslam dininde önemli bir değerdir. İnsan hür olduğu zaman mükellef (sorumlu, yükümlü) olur. Sorumlulukta, yükümlülükte (Teklif’de) hür olma esastır. İslam’da özgürlük, baskı olmaksızın, kişinin seçme özgürlüğünün olması. Fakat kişi İslam’a girdikten sonra ondan İslam’ın emirlerine uyması istenir.

Adelet; İslam’da en büyük değerdir. Adalet; hak sahibine hakkını vermektir. Adaletli olmakla ilgili Kur’an-ı Kerim’de çok ayetler ve peygamberin sünnetinde çok hadisler vardır.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Muhakkak ki Allah sizlere adaletli olmanızı ve iyilik etmenizi emreder….” Nahl 90

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurudu: “ Şayet Muhammedin (s.a.v) kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, Muhammed onun elini keserdi….” Buhari ve Müslim.

Tekafül: İnsanların ortak maslahatları (faydaları) üzerine birleşmeleridir. Tekafül, sadece mücerred yardım yapmak değildir. Tekafül, Anlaşmazlıkları gidermek ve her türlü zulmü ortadan kaldırmak için güç birliği yapmaktır. Tekafül, toplumun fertleri arasında olur. Tekafül, toplumun fertleri arasındaki fesadı ve zararı def etmektir. Tekafül, muhtaca yardım etmek, zayıfı korumaktır.

Umran; Binalaşma, Şehirleşme, medeniyetleşmedir. Umran iki yönlüdür. Maddi yönden umranlaşma, manevi yönden umranlaşma. Maddi Umran, Mekanla ilgili şeylerdir. Binalaşma, yollar, ticari ve sanayi mekanlar ve insan çokluğu gibi. Manevi Umran, düşünce, siyasi, kültürel, sosyal ve iktisadi insan hayatı ile ilgili olan her şeydir. Müslüman ilim adamı İbn-i Haldun, Umran’ı sosyoloji ilmi olarak isimlendirmiştir.  İnsanın sosyalleşmesi zorunludur der. Çünkü insan yalnız başına yaşayamaz. Bize göre sosyolojinin kurucusu  İbn-i Haldun’dur. Batılıların iddia ettiği gibi Durkhaym değildir.

Yüce Allah yeryüzünü imar (Umran) etmesi için insanı görevli kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “o, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve size oranın imarında görevli (donanımlı) kıldı.” Nuh 61

Medeniyet: Maddi ve manevi alanda toplumun ürettiği şeydir. Manevi açıdan, fikri, felsefi, ilmi, siyasi ürünler, maddi açıdan, umran, şehirleşme, iktisat ve konfor vesileler ürünü medeniyettir. Vakıf sistemi de islam medeniyetinin bir ürünüdür.  İslam medeniyeti tevhid inancı ve adalet değerleri üzerine kaimdir. İslam medeniyeti imani medeniyeti ve insani medeniyettir. İslam medeniyeti bir çok halkları kapsamıştır. Arap, Türk, Fars vs. diğer halkları.

İslam medeniyetinin bazı eserleri:

Kıble mescidi: Mescidi aksa sınırları içinde olup, Hz.Ömer (r.a) tarafından inşa edilmiştir.

Kubbetüs Sahara: Mescidi aksa sınırları içinde olup, Abdulmelik Mervan tarafından inşa edilmiştir. Kıble mescidi ve Kubbetü’s-Sahara’nın da içinde olduğu 145 bin mnin tamamına mescidi Aksa denir.

İslam medeniyeti Medine’de doğmuş, daha sonraları Şam, Bağdat, Kahire, Kurtuba Endülüs ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethiyle İstanbul’a kadar yayılmıştır. Medine-i Münevvere, Şam, Bağdati Kahire, Endülüs Kurtuba ve İstanbul; ilim, siyaset, kültür, düşünce, sosyal ve iktisat bakımından İslam medeniyetinin şehirleri olmuşlardır. Bu şehirlerde yetişen islam alimleri, fakihler ve mütercimler tarafından ilim ve umran yayılmıştır.

KAYNAK: 12.ARAPÇA 

YAZARIN TÜM YAZILARI İÇİN
http://www.bncmedyahaber.com/yazar-suriye-diyar-i-sam-626.html

 
Etiketler: Bazı, Kavramlar, Üzerine, Bir, Kaç, Cümle,
Yorumlar
Haber Yazılımı