Biyografi
Bu biyografi 1999 kez okundu
Prof. Dr. Abdullah Çoban Kimdir?
Bilim Adamı
 
 
 
 

ABDULLAH ÇOBAN KİMDİR?


Abdullah Çoban bir akademisyen.  Uzmanlık alanı kimya. Akademik kariyeri şöyle: Lisans: İstanbul Üniversitesi-Kimya Mühendisliği- 1975, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi-Kimya Mühendisliği -1975; Doktora: Leeds Üniversitesi (İngiltere)-1980; Doçentlik: İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında çalışırken dışardan- 1988; Profesörlük: Erciyes Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi- 1995-2018 (emekli). Bir çok akademik makaleye imza atan Çoban’ın ayrıca bir çok patenti de bulunuyor. Demir-Çelik, Kömür, enerji, Endüstriyel çevre kirliliği, Endüstriyel reçine, gübre gibi bir çok alanda çalışmaları bulunuyor. Bor ve Kenevir konusunda çalışmaları bulunuyor. Tarım ve madencilik konusunda da  bir çok projeleri olan bir kişi. Pandemi sürecinde de geliştirdiği bir serumla, kendi yakın çevresi için şifa vesilesi oldu.


Abdullah Çoban 22.09.1951 tarihinde Gemerek-SİVAS’da doğdu ve İngilizce biliyor.

 

   

 1. AKADEMİK UNVANLARI(Üniversitesi-Fakültesi ve (ay-gün-yıl) Tarih)


Lisans             :İstanbul Üniversitesi-Kimya Mühendisliği- 1975

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi-Kimya Mühendisliği -1975

Doktora          : Leeds Üniversitesi-1980

Doçentlik        : İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında çalışırken dışardan- 1988

Profesörlük     : Erciyes Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi- 1995-2018 (emekli)
 

 

 1. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel Yayınlarının Listesi)
   

D1: Bilimsel Yayınları

       D1.1 (YDM-ISI):
 

1. J.W. Taylor, A. Çoban, Formed Coke From Lignite and Critical Role of Air, Sixt London International Carbon and Graphite Conference, Carbon’82, London, (1982) 211-213

2.G.Erbatur, O.Erbatur, A. Çoban, M.F. Davis, G.E. Maciel, 13C NMR Investigation of The Chemical Structures of Coking and Non-Coking Coals in The Original and Reductively Alkylated Solid States, Magnetic Resonance: Introduction Advanced Topics and Applications to Fossil Energy (Eds. L.Petrakis, J.P. Fraissard), D. Reidel Publ., (1984) 569-574
 

3.G.Erbatur, O. Erbatur, A. Çoban, M. F. Davis, G. E. Maciel, Investigation of The Chemical Structures of Coking and Non-Coking Coals in Original and Reductively Alkylated Solid States via 13C NMR and IR Spectroscopies, Fuel 65 (1986) 1273-1279
 

4.J.W. Taylor, A. Çoban, Factors Affecting The Strength of Formed Coke Made From Lignite Char, Fuel 66 (1987) 1274-1286
 

5.J.W. Taylor, A. Çoban, Formed Coke From Lignite and Critical Role of Air, Fuel 66 (1987) 141-142
 

6.O.Erbatur, L. Ertok, A. Çoban, G. Erbatur, Upgrading Lignites via Thermal Reduction with Coke Oven Gas, Fuel 70 (1991) 1476-1480
 

7. A. Benk, M. Talu, A. Coban, Phenolic resin binder for the production of metallurgical quality briquettes from coke breeze: Part I, Fuel Processing Technology 89 (2008) 28-37.
 

8. A. Benk, M. Talu, A. Coban, Phenolic resin binder for the production of metallurgical quality briquettes from coke breeze: Part II the effect of the type of the basic catalyst used in the resol production on the tensile strength of the formed coke briquettes, , Fuel Processing Technology 89 (2008) 38-46.
 

9. A. Benk, M. Talu, A. Coban, Phenolic resin binder for the production of metallurgical quality briquettes from coke breeze: Part III the effect of the type of acidic hardeners on the quality of the formed coke and the possibility to avoid the curing stage to produce metallurgical briquettes with enough strength, Fuel Processing Technology 90 (2009) 971-979.
 

10. A. Benk, A. Coban, Investigation of resole, novalac and coal tar pitch blended binder for the production of metallurgical quality formed coke briquettes from coke breeze and anthracite, Fuel Processing Technology 92 (2011) 631-638.
 

11. A. Benk, A. Coban, Molasses and air blown coal tar pitch binders for the production of metallurgical quality formed coke from anthracite fines or coke breeze, Fuel Processing Technology 92 (2011) 1078-1086.

 

12. A.Benk, A. Coban, Possibility of producing lightweight, heat insulating bricks from pumice and H3PO4- or NH4NO3-hardened molasses binder, Ceramics International 38 (2012) 2283-2293.
 

13. A.Benk, A.Coban, A simple method for the production of fuel and fuel additives from renewable low-viscosity mineral oils (Number-10 oil) and their mixtures, Renewable Energy 147 (2020) 1491-1499.
 

 Patentler
 

1) A. Çoban, A.Benk, Production method for a pdms-i based antimicrobial solution, EP Patent number EP3389381 B1 (Jan. 15, 2020) .

 

2) A.Çoban, A.Benk, PDMS-I esaslı bir antimikrobiyal solüsyon üretim yöntemi, TR Patent Numarası TR2015/05119 B (Şubat 21, 2020).

 

3) A.Çoban, A.Benk, İyodofor esaslı bir antimikrobiyal hidrojel üretim yöntemi, TR Patent Numarası TR2015/05114 B (Kasım 23, 2020).

 

4) A.Çoban, A.Benk, PDMS-I esaslı bir antimikrobiyal emülsiyon üretim yöntemi, TR Patent Numarası TR2015/05127 B (Şubat 21, 2020).

 

5) A.Benk, A.Çoban, Atık yağlardan yakıt katkı maddelerinin üretim yöntemi, TR Patent Numarası TR2017/22740 B (Nisan 21, 2021).

 

D1.2 (YDM-H):

 


D1.3 (YDT) :


1.A. Çoban, The Energy Situation in Turkey, Seapac-Gazi Project (Built- Own- Operate Model), Seapac Control Services Pty Ltd., Sydney, AUSTRALIA, 1986
 

2.A. Çoban, Third American-European Coal Conference, Financial Times, International Coal Report No 172, May 8, 1987
 

3.A. Çoban B. S. Yılbaş, A. Koç, Production of Smokeless Fuel From Turkish Lignites for Ankara, 8th Miami International Conference on Alternative Energy Sources, Miami Beach, Florida, USA, December 14-16, 1987
 

4.O. Kılavuz, A. Çoban, Turkish Steel and Coking Coal Demand, CoalTrans Conferences, CoalTrans’89 (1989) 35-52

 

5.O. Kılavuz, A. Çoban, Turkish Steel and Coking Coal Demand, CoalTrans (1990) 20-21 (Özet olarak yayınlandı.)
 

6.A. Benk, A. Çoban, M. Talu, Production of heat and sound insulating briquettes of high tensile strength from bimis, ECOS’01, Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems and First International Conference on Applied Thermodynamics, Volume 1, İstanbul TURKIYE, July 4-6, 2001, 263-270.
 

7. A.Benk, A. Çoban, Investigation of The Solubility of Giresun Dereli Copper Ores and the Effect of Oxidising Agent on These Solubility, IMCET 2013, 23rd International Mining Congress of Turkey, Antalya TURKIYE, April 16-19, 2013, 1367-1375.
 

 

 

D1.4 (YDKM)     :


 

D1.5 (YİM):


1.A. Çoban, Türk Linyitlerinden Metalurjik Kok ve Dumansız Yakıt Üretimi Pilot Tesis Çalışmaları, Araştırma Raporu, Yurttaşlar A.Ş. Kayseri, 1985


2.A. Çoban, Linyitten Kok Üretimi, 500 kg/saat Tunçbilek Linyiti İşleyecek, 2000 ton/yıl Kapasiteli Pilot Tesis Dizayn Hesapları, Yurttaşlar A.Ş., Kayseri, 1985


3.A. Çoban, Türk Linyitlerinden Yapay Kok Üretiminin Hava Kirliliği ve Enerji Tasarrufu Bakımından Önemi, İsdemir, 1986


4.A. Çoban, ASTM Standartlarından Uygun olarak Kok ve Kömürden Numune Alma ve Hazırlama Metodları, İsdemir, 1986

 

5.A. Çoban, Kömür ve Kokun Analizleri için ASTM Standartları, İsdemir, 1986


6.A. Çoban, ISO Standartlarında Uygun olarak Demir Cevherlerinden Numune Alma, İsdemir, 1986


7.A. Çoban, Karabük Demir-Çelik Fabrikalarında Çelik Maliyetini Azaltmak için Kok Kalitesinin İyileştirme Çalışmaları, İsdemir, 1987


8.A. Çoban, Isdemir Enerji Durumu ve Tasarrufu, Isdemir, 1989

 

9.A. Çoban, ISO Standartlarına Uygun olarak Ferroalejlerden Numune Alma,Numune Hazırlama ve Kimyasal Analizlerinin Yapılması, Isdemir, 1989


10.A. Çoban, Isdemir’de Yapılacak Master Planı Çalışmalarında Dikkate Alınması Gerekli Hususlar, İsdemir, 1990


11.A. Çoban, Iron and Steel Potential in Turkey, İsdemir, 1990


12.A. Çoban, Hava Kirliliği ve Çözümü için Alınması Gerekli Tedbirler, TMMOD Makine Bülteni, Aralık 1993, Yıl 2, Sayı 7, Sayfa 7-9

 

 

 


D1.6 (YİT):


1.A. Çoban, Türk Linyitlerinden Yapay Kok Üretimi, Uluslararası Kömür Teknolojisi Semineri, İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul, 1982


2.A. Çoban, Problems of Coking Process at Isdemir Coking Plant, Ankara Energy Meeting on New Coal Technologies and Policy Development, Middle East Technical University, October 18-21, 1983


3.T. Çakıcı, O. Ergin, A. Çoban, Present Status and Future Developments at The Turkish Iron and Steel Works, United Nations Economic Commission for Europe, Seminer, İzmir/Çeşme (Turkey), 5-9-May-1986


4.A. Çoban, E. Uysal, T. Akdoğan, İsdemir’de Kullanılan Andaluzit Tuğlaların X-Işınları Toz Difraksiyonu Metoduyla İncelenmesi, Seramik Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı, 24-28-Ağustos-1987, İstanbul, Türkiye, Sayfa 100-129

 

5. A. Çoban, M. Saraçoğlu, A. Benk, Kolay tutuşan mangal kömürü, dumansız yakıt üretim metodları ve hava kirliliğinin önlenmesine katkıları, X.Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ-Bursa, Bildiri Özetleri, s. 218.


6. A. Benk, A. Delibaş, A. Çoban, Melas ve sülfit likörü ile kömür briketi üretimi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya, Bildiri Özetleri, s. 800.


7. A.Benk, A.Delibaş, A.Çoban, Üre formaldehit reçinesinin kalitesini etkileyen faktörler, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya, Bildiri Özetleri, s. 779


8. A.Benk, M.Özkan, E.Seyfeli, A.Çoban, Nohuttan çözücü ekstraksiyonu ile tokoferollerin eldesi ve spektrofotometrik olarak miktar tesbiti, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul, Bildiri Özetleri, s. 286


9. A.Benk, A.Delibaş, E.Seyfeli, A.Çoban, Tall oilden sterollerin ekstraksiyon yöntemi ile ayrılması ve kolesterole etkisinin spektrofotometrik incelenmesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul, Bildiri Özetleri, s. 300


10. B.Karakaya, A.Benk, T.Koç, A.Çoban, Bir saatlik proses ile üretilen üre formaldehit tutkalının MDF kalitesine etkilerinin incelenmesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul, Bildiri Özetleri, s. 513


11. A.Benk, A.Delibaş, M.Özkan, A.Çoban, Bitki atıklarının katı yakıt olarak değerlendirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 3-4 Ekim 2003, Kayseri, s. 259-266


12. A.Benk, A.Çoban, Yaprakların değerlendirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 3-4 Ekim 2003, Kayseri, s. 409-413


13. A.Benk, A.Delibaş, A.Çoban, Tall oilin değerlendirilmesi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 3-4 Ekim 2003, Kayseri, s. 133-140

 

14. K.Saltalı, A.Benk, A.Çoban, Afşin-Elbistan Linyitlerinin tarımda kullanım olanakları, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş, s. 1253-1260

 

15. A.Benk, M.Özkan, A.Çoban, Tall oil esaslı dizel yakıtın donma noktasını düşürücü katkı maddesi üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Kayseri, s. 287-292.


16. A.Benk, M.Özkan, A.Çoban, Atık kâğıtların yanmaz hale getirilmesi ve ısı ve ses izolasyonu amacı ile inşaat sektöründe kullanımı, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Kayseri, s. 467-472.

 

17. A.Benk, M.Özkan, A.Çoban, Alternatif çıra üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Kayseri, s. 473-478.


18. A. Benk, N.Yüksel, S. Dursun, B. Toraman, A.Çoban, Killerin aktivasyonu ve evsel yağların ağartılmasında kullanımı, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, Bildiri Özetleri, s. 163.

 

19. A. Benk, B. Toraman, D.Sarıbek, A.Çoban, Keten tohumundan yağ eldesi ve elde edilen yağın özelliklerinin incelenmesi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, Bildiri Özetleri, s.12.

 

20. A.Benk, A.Çoban, Bazı bitkilerdeki tokoferollerin çözücü ekstraksiyonu ile eldesi ve spektrofotometrik olarak miktarlarının tesbiti, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya, Bildiri Özetleri, s.3

 

21. A.Benk, A.Çoban, Bazı bitkilerdeki proantosiyanidin ve toplam fenol miktarlarının tesbiti, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya, Bildiri Özetleri, s. 10

 

22. A.Benk, A. Demir, İ. Sarıaltın, V.Çavuş, A. Çoban, Sivas-İmranlı-Maden Köyündeki kalkozin mineralinin çözünme şartlarının incelenmesi, 22. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C., Bildiri Özetleri, s. 17


23. A.Benk, S.Ocaktan, Ş. Zonturoğ, Y. Çağlak, A. Çoban, Sivas-İmranlı Bölgesi-Maden Köyündeki sfalerit mineralinin çözünme şartlarının incelenmesi, 22. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C., Bildiri Özetleri, s. 18


24. A. Benk, A. Çoban, Deliilyas (Sivas-Altınyayla) kromitlerinin PGE ve altın açısından incelenmesi, 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Sivas, Bildiri Özetleri, s. 25

 

25. A. Benk, A. Demir, Ş. Kelebek, A. Çoban, Karadağ (Sivas-Gemerek) bakır cevherinin incelenmesi, 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Sivas, Bildiri Özetleri, s. 26

 

 

D2: Basılmış Kitapları

D2.1 (YDK)         :

 


D2.2 (YİK)         :


Abdullah Çoban,”Kömürlerin Değerlendirilmesi için Uygun Metod ve Teknolojilerin Seçimi”, Erciyes Üniversitesi Yayınları, No 53, ISBN 975-7598-62-3, Kayseri 1993

 

 

D3: Destek Proje Yürütücülüğü


1)Anilin Esaslı Reçinelerin Üretimi ve Bağlayıcı Olarak Kullanılması, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 00-12-7, Proje Yürütücüsü, 2000-2001.


2)Fenol Esaslı Bağlayıcı Reçine ile Bimisten İnşaat Maddesi Üretimi, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 00-052-12, Proje Yürütücüsü, 2000-2002.


3)Amino Reçinelerinin Üretimi ve Bağlayıcı Olarak Kullanılması, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 01-052-34, Proje Yürütücüsü, 2001-2002.

4) Epoksi Reçineleri ve Bağlayıcı Olarak Kullanılması, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 01-052-35, Proje Yürütücüsü, 2001-2002.

 

5)Kısa Prosesle Üre Formaldehit Üretimi, SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Baks Batı Kimya) KASTAMONU, Proje Yürütücüsü, 2001-2003.

 

6) Atık Yağlardan E-Vitamini Ekstraksiyonu, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 01-012-10, Proje Yürütücüsü, 2001-2002.
 

7)Tall Oilin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA 03.22, Proje Yürütücüsü, 2003-2007.
 

8)Düşük Kalorili Kömürlerden Organik Gübre Üretimi, Newland Organik Gübre Sanayi Limited Şirketi SİVAS, Proje Yürütücüsü, 2004-devam ediyor.

 

9)Dikilitaş kromitlerinin zenginleştirilmesi ve ihtiva ettiği diğer değerli metallerin kazanılma metodlarının araştırılması, Malazgirt Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KAYSERİ, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi, BF06-1-1, Proje Yürütücüsü, 2010-devam ediyor.
 

10)Isı ve Ses İzolasyonu İçin Kullanılabilecek, Su Geçirmeyen İnşaat Briketlerinin Tabi ve Atık Maddelerin Bağlayıcı Olarak Kullanılması ile Üretimi, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBY-12-4116, Proje Yürütücüsü, 2012-2015.

 

 

 

 1. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ
 2.  

1.Araştırma Mühendisi, Kalite Kontrol ve Laboratuvarlar Müdürlüğü, Kömür ve Kok Laboratuvarları, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları (İSDEMİR) İskenderun, 1981-1983
 

2. Araştırma ve Proje Müdürü, Yurttaşlar A. Ş., Ambar, Kömür ve Dumansız Yakıt Üretim Tesisleri, Kayseri, 1983-1986

 

3. Proje Sorumlusu, J.W. Taylor ile birlikte, T.D.Ç. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İSDEMİR adına, “Defining The Factors Efecting the Strength of Coke and Formed Coke Briquettes” adlı projenin İsdemir Sorumlusu, 1985-1987
 

4. Proje Sorumlusu, İsdemir Endüstri Bölümü Sorumlusu olarak, Çukurova Üniversitesi, Sherbooke Üniversitesi (Kanada) ile İsdemir’in ortak yürüttüğü, “ Upgrading Turkish Lignites”, adlı , IDRC Project File No: 3-P-84-1031 sayılı proje, 1987-1990
 

5. Yardımcı İşletmeler Grup Başkanı, İSDEMİR, İskenderun, 1986-1988
 

 1. Müessese Müdür Muavini, İSDEMİR; İskenderun, 1988-1990
 2. Yönetim Komitesi Üyeliği, İSDEMİR, İskenderun, 1988-1990
 3.  

8. Öğretim Üyeliği, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanı, 1991- 2010.
 

9.Bölüm Başkanı, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı, 1991-1993
 

10.Yönetim Kurulu Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1995

 

11.Yönetim Kurulu Üyeliği, E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1995
 

12.Yönetim Kurulu Üyeliği, E.Ü. Kocasinan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1995
 

 

 1. ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR:

 

 

 1. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR:
Kaynak:
 
 
 
Etiketler: Prof., Dr., Abdullah, Çoban, Kimdir?,
Haber Yazılımı